Czujnik ciśnienia atmosferycznego

Mamy do czynienia z różnego rodzaju czujnikami, dlatego postaram przybliżyć funkcjonalność poszczególnych urządzeń. Czujnik ciśnienia atmosferycznego służy do pomiaru próżni, ciśnienia, przepływu, poziomu, wysokości i głębokości. Są dwa typy pomiarów: pomiar bezwzględny (MPX5100AP) dokonywany względem próżni i pomiar względny dokonywany względem ciśnienia odniesienia (mierzona jest zatem różnica ciśnień np. w stosunku do ciśnienia atmosferycznego). Czujniki dają napięcie wyjściowe proporcjonalne do wielkości mierzonego ciśnienia. Niektóre posiadają możliwość kompensacji termicznej (MPX2010DP, MPX2200DP, MPX5050DP, MPX5100) i wzmacniacz sygnału (MPX5050DP, MPX5100).
Należy odróżnić faktyczne ciśnienie powietrza w danej miejscowości od podawanego w prognozach pogody. O tym pierwszym jest mowa w akapicie „ciśnienie i wysokość” (maleje ono szybko wraz z wysokością). To drugie jest ciśnieniem, jakie wystąpiłoby danego dnia w danej miejscowości, gdyby znajdowała się ona na poziomie morza – i tego właśnie ciśnienia dotyczy informacja podana w akapicie „ciśnienie i pogoda”. Czujnik ciśnienia atmosferycznego sprawia się w tej roli naprawdę świetnie.

Ciśnienia powietrza nie należy mylić z zawartością tlenu w powietrzu, która się zmienia zgodnie z tą samą krzywą (np. 50% ciśnienia tlenu z poziomu morza występuje na 5600 m n.p.m.). Innymi słowy, jeśli w atmosferze jest 21% tlenu na poziomie morza, to na wysokości 5600 m n.p.m. będzie go też 21%, ale pod mniejszym ciśnieniem – więc jego ciśnienie parcjalne (cząstkowe) będzie tylko 0,105 atm. Pamiętać należy, że za granicę omdlenia przyjmuje się 0,16 atm (zawartość tlenu 16% przy normalnym ciśnieniu). Czujnik ciśnienia atmosferycznego potrafi wykryć te wartości naprawdę szybko.
Na podstawie średniej wielkości ciśnienia atmosferycznego na Ziemi na poziomie morza wprowadzono jednostkę ciśnienia – atmosferę – równą 1013,25 hPa. Ciśnienie atmosferyczne może się jednak zmieniać pod wpływem zjawisk pogodowych.

W Polsce 16 grudnia 1997 zanotowano 105 hPa w Suwałkach. Inne rekordy to 1051,1 hPa 22 stycznia 2006 roku, 1050 hPa 3 stycznia 1993 roku i 1048 hPa 10 grudnia 1991 roku, najniższe zaś (965,2 hPa) notowano 26 lutego 1989 w Szczecinie i Łodzi. Taki czujnik ciśnienia atmosferycznego potrafi wykryć ciśnienie, które zarówno spada jak i wzrasta.

Najwyższe na świecie zarejestrowano 19 grudnia roku 2001 w miejscowości Tosontsengel w Mongolii – wyniosło wtedy 1086 hPa. Natomiast najniższe znormalizowane ciśnienie atmosferyczne, wynoszące 870 hPa, spowodowane przejściem tajfunu Tip, zarejestrowano 12 października roku 1979 na Północnym Pacyfiku. Dla Oceanu Atlantyckiego rekord padł 1 9 października 2005 roku. W oku huraganu Wilma, który potem spustoszył Florydę, zanotowano ciśnienie 882hPa. Czujnik ciśnienia atmosferycznego jest czujnikiem, dla którego takie wyzwania nie stanowią żadnego problemu.
Jak widać czujnik ciśnienia atmosferycznego jest naprawdę przydatnym urządzeniem. W prosty sposób można zrobić wszystko dosłownie tak jak zapewnia producent.

Leave a Comment